Misty Nedereindse Plas

Nevel over de Nedereindseplas met zicht op de Gerbrandytoren. De toren steekt er beperkt bovenuit.