Er zijn maar een paar wedstrijdregels …

Regels vakjuryprijs

Er zijn maar een paar wedstrijdregels en specificaties met betrekking tot deelname waar je rekening mee hoeft te houden.

Vakjuryprijzen

Bij deelname aan Fotowedstrijd IJsselstein verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met de volgende regels:

1. Jij bent de maker van de foto. De wedstrijdfoto is in de gemeente IJsselstein of vlakbij de gemeentegrens gemaakt. De foto is niet ouder dan twee jaar en is niet eerder ingezonden naar een andere fotowedstrijd. Je hoeft niet in IJsselstein woonachtig te zijn om deel te mogen nemen.

2. De foto is gemaakt vanaf een voor het algemene publiek toegankelijke locatie, dus bijvoorbeeld niet vanaf een plek die op dat moment alleen toegankelijk was voor een (pers)fotograaf die daar toestemming voor had. Foto’s die met een drone zijn genomen, worden in een separate categorie beoordeeld, mits er minimaal twee deelnemers zijn.

3. Het auteursrecht van de foto berust bij jou, dan wel heb jij toestemming van de rechthebbende om met de foto deel te nemen.

4. De gefotografeerde perso(o)n(en) heeft /hebben geen bezwaar gemaakt tegen publicatie.

5. Een foto mag bewerkt worden, echter er mag geen tekst op worden geplaatst.

6. Het is niet toegestaan materiaal terug te trekken voor deelname, (digitale) publicatie(s), exposities of anderszins.

7. Als deelnemer aan de fotowedstrijd geef je de organisatie en haar partners toestemming om jouw foto kosteloos te (laten) publiceren en gebruiken. Denk aan promotionele doeleinden voor fotowedstrijden, de stad IJsselstein of bijvoorbeeld een tentoonstelling.

8. De organisatie mag een ingezonden foto met en zonder opgave van redenen uitsluiten van deelname zonder een deelnemer daarover te informeren, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) als niet goed is te zien waar de foto is gemaakt (close-up), onvoldoende voldoet aan de visie op de wedstrijd of als de foto kennelijk onvoldoende nabij de gemeentegrens gemaakt is.

9. Deze regels mogen en kunnen gedurende de wedstrijdperiode aangepast worden.

Digitale aanlevering

Er kan alleen digitaal worden deelgenomen via het deelnameformulier op deze website. De specificaties zijn:

Beeldformaat:
JPG

Beeldgrootte:
Minimaal 1MB
Maximaal 5MB

Originale foto bewaren

Wij adviseren om de foto in een zo groot mogelijk formaat te maken, die op te slaan, eventueel te verkleinen naar zo’n 5MB en daarmee deel te nemen. Wellicht dat wij aan je vragen om het originele, hoge resolutie bestand toe te sturen voor promotionele doeleinden of een leuke tentoonstelling. Vergeet niet je om jouw inzending op je eigen computer te bewaren.

TIP!
Wij adviseren je, voordat je de foto instuurt, om te controleren of je de foto kunt openen en of het bestand goed is weggeschreven.

Regels publieksprijs

Bij deelname aan de publieksprijs van Fotowedstrijd IJsselstein dien je rekening te houden met de volgende regels.

Elke inzending wordt, na goedkeuring door de organisatie, op de website gepubliceerd. Op één van de inzendingen die van jou de publieksprijs mag winnen, mag jij een stem uitbrengen. Dat doe je zodra er onder elke inzending een formulier verschijnt waar jij jouw naam en e-mailadres kunt invoeren. Vervolgens ontvang je een e-mail ter bevestiging met daarin een link ter bevestiging van jouw stem. Pas na het klikken op die link telt jouw stem en maak je kans op een prijs.

Controle op stemgedrag

Er wordt streng gecontroleerd op het stemgedrag want je mag één keer stemmen. Er wordt uiteraard gecontroleerd op basis van de opgegeven naam en het e-mailadres van de stemmer. Je maakt immers kans op een rondleiding in de zendmast de Gebrandytoren. Verder controleren we elke stem met een aantal technisch geavanceerde tools om de publieksprijs eerlijk te laten verlopen. Valsspelers worden uitgesloten voor toekomstige wedstrijden. Je mag uiteraard je familie- of gezinsleden, buren, vrienden, kennissen en/of collega’s vragen om op jouw foto te stemmen. Uit alle mensen die gestemd hebben worden enkele winnaars getrokken die een prijs winnen.

Als je wel wilt stemmen maar niet zo nodig hoeft te winnen, dan kan dat. Als je inderdaad kans wilt maken om een prijs te winnen dan moet je als stemmer wel aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking. Daartoe word je verzocht je bij binnenkomst te melden bij de receptie. Er wordt dan aan je gevraagd of je gestemd hebt en wat jouw naam is, zodat je als ‘aanwezig’ geregistreerd kan worden.